Site icon Orange County Breeze

Senator Umberg releases statement on attacks on Atlanta-area spas

Tom Umberg

featured graphic for Thomas Umberg, California State Senator for District 34

Senator Thomas J. Umberg (D-Santa Ana), Chair of the Senate Judiciary Committee, issued the following statement today in response to the murder of eight people in Atlanta-area spas last night and an alarming increase in hate crime in general.

“The murders we witnessed in Georgia last night are unacceptable. I stand in solidarity with our Asian American and Pacific Islander communities, who should not fear violence because of who they are. During this pandemic there has been an exponential increase hate crimes targeting the AAPI community. We must all do more to identify, arrest and prosecute the cowards responsible for these hate crimes. I want to thank members of the community who have taken an active role to ensure the safety and support of our local residents.”

“Những vụ giết người mà chúng ta đã chứng kiến ở Georgia đêm qua là không thể chấp nhận được. Tôi luôn sát cánh, đoàn kết cùng các cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Thái Bình Dương của chúng ta, những người không sợ bạo lực cho dù họ là ai. Trong đại dịch này đã có sự gia tăng theo cấp số nhân của tội ác thù ghét nhắm vào cộng đồng AAPI. Tất cả chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để xác định, bắt giữ và truy tố những kẻ xấu chịu trách nhiệm cho các tội ác thù ghét này. Tôi muốn tri ân các thành viên của cộng đồng, những người đã đóng vai trò tích cực để bảo đảm sự an toàn và hỗ trợ cho cư dân địa phương của chúng ta.”

This article was released by the Office of Senator Tom Umberg.
Exit mobile version